Ignacio Kitto Mendes

... je nezavisni autor teksta i slike, glasa i stasa, slucajni reporter, publicist, stihoklepac, kompozitor, pjevac, nogometas veteran, erotoman, newsjunkie, samouki konobar, poslovni covjek, gradjanin svijeta, govoritelj stranih jezika, skolovani prevarant, slobodni strijelac, investitor u ljude ...
  • IKM: Imate odličan stol.
  • Her: ?
  • IKM: Ima dobar pogled na cijelu salu i sva zbivanja.
  • Her: Okrenuta sam leđima pa se mora zgledati.
Komentari

Tajm aut

Ne mogu više. Treba mi ozbiljni predah. Godišnji bi bio premalo. Treba mi predah od godinu dana.

Neplaćeni dopust do godine dana.

Da se povežem sa svojim stvarnim JA . Ovako dalje nejde.

Vani to zovu GAP YEAR. Doduše, to je više opis onoga što čine studenti, a ne zaposleni s preko 10 godina radnog staža.

Patroni, sponzori, slobodno se javite da bi financirali mi troškove života i putovanja od godine dana.

Zahvalan Vam do groba.

Evo definicije iz Wikipedije:

In the professional or career world, a gap year is when one stops his or her formal work life to pursue other interests, generally unrelated to her or his regular line of work. It is also known as a sabbatical year

Komentari

Borba protiv rutine

Jedi i pij nešto što ne jedeš i piješ tako ćesto.

Gledaj i slušaj nešto što ne slušaš niti gledaš tako ćesto.

Miriši i dodiruj nešto što mirišiš i dodiruješ vrlo rijetko.

To je recept za razbijanje rutine.

Misli, djeluj i osjećaj nešto drugačije.

Komentari

Glavni izvrsni direktor

Nešto o osnovnim zadacima GLAVNOG IZVRŠNOG DIREKTORA:

- definira misiju i viziju tvrtke u suradnji sa vlasnikom/cima

- odgovora za ukupnu zakonitost poslovanja

- definira prozivode, usluge, radove koje tvrtka pruža na odabranom tržištu

- definira poslovni model poslovanja ( prihode tvrtke )

- upravlja troškovima poslovanja ( rashodi tvrtke )

- vrši godišnje planiranje aktivnosti, ciljeva i potrebnih resursa

- izrađuje kvartalna, polugodišnja i godišnja poslovna izvješća

- definira izvore financiranja u suradnji s financijskim institucijama

- definira organizacijsku strukturu i sistematizaciju zaposlenih i politiku plaća

- zastupa tvrtku na tržištu, pred državnim organima i poslovnim partnerima

- utvrđuje godišnje, kvartalne i mjesečne financijske planove i brine za solventnost i likvidnost tvrtke

- zastupa tvrtku prema zaposlenicima

- dogovara i sklapa poslovne ugovore, sporazume, partnerstva i saveze

- nadzire, koordinira i usmjerava rad svih organizacijskih jedinica i voditelja, supervizora, poslovođa

- prati makroekonomsko i mikroekonomsko stanje na tržištu i stanje u industriji

- odobrava interne projekte i proračune

- donosi odluke o zapošljavanju radnika

- priprema rad Nadzornog odbora i Skupštine te je u redovitoj komunikaciji s vlasnicima,

- provodi postupak redovite naplate potraživanja

- prati podatke o solventnosti i likvidnosti tvrtke

- pregovara s dobavljačima i donosi odluke o nabavi roba, radova i usluga

- pregovara s klijentima i kupcima oko poslovnog odnosa i transakcija

- komunicira sa unutarnjim i vanjskim javnostima

- usvaja interne pravilnike i upute

- kreira poslovnu kulturu tvrtke i definira etičke vrijednosti postupanja

- profesionalno se usavršava

- u stalnom je kontaktu s drugim akterima na tržištu

- donosi i druge svakodnevne poslovne odluke važne za tvrtku

- promiče poslovnu reprezentaciju i društveni ugled

Komentari

How to Design a Billion Dollar Company

Izuzetan članak o izradi usluge, projekta, proizvoda za 21. stoljeće.

Dizajn platforme za transakcijsku vrijednost.

Komentari

Vrijeme i period:

2004 - 2005 - 2006.

2007 - 2008.

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014.

Komentari

Rukovodeci

Razlika je između operativnog i rukovodećeg kadra u tvrtki.

Nakon 10. godina operativnog djelovanja, vrijeme da radnik preuzme rukovodeće poslove.
Mijenja se perspektiva i način rada.

Evo što mora raditi rukovodeći kadar u tvrtki:

- daje zadatke i naloge operativnom kadru
- ustrojava odjel/jedinicu svojih operativnih radnika
- planira aktivnosti odjela / jedinice
- kontrolira izvršenje naloga
- rješava probleme i konflikte
- donosi odluke
- komunicira i koordinira aktivnosti s višim mendžmentom
- vrši svakodnevni raspored posla i resursa
- brine o budžetu odjela
- odgovora višem menadžmentu za rezultate odjela / radne jedinice
- obavlja mentorske zadatke
- daje stručna mišljenja i tumačenja problematike uže specijalizacije ( pravo npr. )
- prati propise i regulativu koja se tiče posla ili struke
- vodi evidenciju resursa ( šihtericu, račun dobiti i gubitka )
- stručno se usavršava u svojem specijalističkom području
- definira procese, postupke i metodologiju rada
- vodi redovite grupne i pojedinačne sastanke odjela
- ocjenjuje rad i učinak operativnog kadra
- sudjeluje u razgovorima, pregovorima s vanjskim faktorima i trećim stranama

Komentari

Mizantrop

Mizantrop od 1994. i od 2004. godine.

Antropofobija, da.

Javlja se nelagoda u kontaktima, bilo licem u lice bilo posredovanjem komunikacijskog medija.

To dovodi do izbjegavajućeg ponašanja i društvene izolacije pojedinca.

Zbog dugotrajnijeg postojanja i intenziteta, nevoljno se razvija tjeskoba i/ili depresija.

Pojedinačno se dešava akutna stresna reakcija na značajne događaje u životu zbog problema prilagođavanja.

Čovjek ima jaku samo-svijest. Okruženje može biti puno kritičnosti i prosuđivanja. To udara na samopouzdanje i potencira sramežljivost.

Osim jakog stresa, može postojati trauma ili efekt nerazriješenog konflikta.

Stupanj ranjivosti pojedinca na ove stresne odgovore je posve individualan te je sposobnost prevladavanja također individualna.

Komentari

Krivnje bez

Bez krivnje za zabavu i uživanje.

Komentari

Relacija selo - NY

Putovanje na relaciji SELO - NEW YORK.

Relacija podjeljena na faze s točnim trajanjem.

Komentari